Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Can I send faxes to an international fax number?

You cannot send international faxes using Fax Thru Email, with the exception of Canada. Fax Thru Email does not support any fax number that requires a country code (for example: 011.82.480.123.4567). You can, however, block international numbers.

Note: You cannot fax to most United States Territories or the Caribbean Islands even though they use the same North American dialing format (i.e., area code, followed by 7 digits).


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.