Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Can I send files from my Online File Folder?

If you associated your Online Storage with an email address, you can send files when generating an email message in Web-Based Email and include the selected files as attachments in the email message. Using this feature, the Web-Based Email Compose Email screen opens with the selected files attached to the blank message. Complete the email and click Send Mail.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.