Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Can I share my album?

With GoDaddy Photo Album, you can make your photo galleries public, so that anyone who visits your site can view them. You can also make your photo galleries private, so that other people can't view them. Also, if you only want certain people to view your galleries, you can password-protect them and give the password to your friends.

For more information, see Creating galleries.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.