Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Can I still use my old version of Outlook or Office?

Yes, you can still use your existing version of Outlook, as long as it is compatible with Office 365. Outlook 2010 and greater are supported. If your version of Outlook is older than 2010, please upgrade your version of Outlook.

If you already have Office, you can still use it, after the upgrade. You will also have access to the Office 365 features and software that are included with your plan.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.