Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Can I submit content to incorporate in my logo?

No, you cannot submit content to include in your logo design. However, when you complete the Interactive Online Interview or speak with a Logo Designer, you can discuss your ideas and needs for your logo. In addition, you can submit an image for reference that we can use for ideas when designing your logo. Any images submitted must be of high-quality and must be submitted electronically. Logo Designs cannot have a photo image in them. Photos can be redrawn and converted so that they may be enlarged or reduced to accommodate all logo usage needs for your company.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.