Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Can I unlock an expired domain name?

Yes. You can unlock an expired domain name during the renewal grace period. Once the status indicates the domain name is in registry redemption, you cannot unlock it. See Unlock expired domains for more information.

We keep your domain name locked to prevent an unauthorized transfer. To complete a domain name transfer to a different registrar, you must unlock the domain name.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.