Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Can I update my Web site after it is published to the Internet?

Yes. You can update your website at any time. For more information, see Setting up your website.

You must republish for your updates to become active.

If you would like a site specialist to perform site updates for you, please see Requesting an Update to your website or call and speak with a PWS Specialist at (480) 463-8344.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.