Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Can I upgrade to an Extended Validation (EV) SSL certificate?

SSLs cannot be upgraded. However, it is easy to transition to a Premium Extended Validation (EV) SSL. Purchase a new EV SSL in the same customer account as your existing SSL, and request it for the same common name.

Your current SSL remains active while your EV SSL request is vetted. When you receive the new certificate, simply install it over your existing certificate.

Note: If the common name is in use in a different customer account, you cannot request a new certificate using that name until you revoke the original certificate from the original account.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.