Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Can I upgrade to the latest version of an application outside of GoDaddy Hosting Connection?

Upgrading to a new application version on your own can prevent successful upgrades through Hosting Connection in the future. For that reason, we recommended you always perform upgrades through Hosting Connection. To do that, see Upgrading to a New Version of a Hosting Quick-Install Application.

However, you may upgrade outside of GoDaddy Hosting Connection.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.