Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Can I upload my own images to a Website Builder project?

Yes, users can upload and edit their own images to Website Builder projects.

For information about adding and deleting images, see Delete image.

For information about editing existing template and background images, see Changing Template and Background Images.

For information about designing your Web pages, see Designing Pages.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.