Trợ giúp

Đại lý cơ bản & chuyên nghiệp Trợ giúp

Can I use domain name masking for my reseller storefront?

No. For Turnkey Reseller storefronts, domain name masking causes many significant problems, such as transaction processing and performance inconsistencies. Therefore, we recommend that you do not use masking for your Reseller storefront.

Here are a few other reasons why masking causes problems for Reseller storefronts:

  • PayPal — When a customer goes from a site with a masked domain name to PayPal® for payment, PayPal attempts to send information back to the site to complete the order. However, domain name masking is too simple and cannot process the order. Therefore, PayPal sends the customer back to the original masked page without completing the order.
  • SSLs — We secure your storefront with an SSL. While customers' orders are secure on storefronts that use masking, customers lose the traditional visual security cues, like HTTPS and the lock symbol. The uncertainty can make many customers walk away.
  • Third-Party Cookies — Some storefront functionality requires Web cookies, or data stored in your customers' Web browsers. Masking can completely cut off this vital functionality because first-party cookies appear to be third-party cookies.

More info

  • Because your storefront is located on our servers, there's no way to completely cut out the secureserver.net address. For a little more branding, see Customizing Your Reseller Program ID.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.