Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Can I use drop shipping?

Yes. Quick Shopping Cart® lets you use drop shipping to fill your orders. You can set up warehouses for drop shipping and then assign products to them. Quick Shopping Cart uses each warehouse's ZIP code to calculate accurate shipping charges. You can even configure Quick Shopping Cart to automatically email a warehouse when a customer orders products you ship from that location. For more information, see Managing Drop Ship Warehouses.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.