Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Can I use Frames with Search Engine Visibility?

Because search engines cannot read and crawl the body contents and links of sites that are built with frames, framed sites usually don't score high in search engine rankings. If your website uses frames, the page should include a Noframes tag that will provide alternate content for search spiders and browsers that do not support frames.

The Noframes tag may contain a simple message and a link to a no-frame alternate site. Or, the tag can contain the entire HTML code, including links and body content, for the alternate site. The latter option secures that visiting search spiders can crawl the entire site, including all in- and external site links.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.