Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Can I use FrontPage 2002 Server Extensions with my Linux Parallels Plesk Panel server?

As of June 30, 2006, the Microsoft FrontPage 2002 Server Extensions for UNIX/Linux have been End-of-Lifed. New installations of Parallels Plesk Panel, since version 8.1, will not have the FrontPage Server Extensions feature. However, if you upgraded from the previous Parallels Plesk Panel version that had FrontPage Server Extensions installed, it will work as before.

For more information see the Parallels website.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.