Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Can I use ImageMagick with my Linux hosting account?

Yes, you can use ImageMagick with all of our Linux shared hosting accounts.

ImageMagick is a powerful set of image manipulation utilities that you can access through your code to create, edit, and compose bitmap images. There are many Web applications that use ImageMagick to manipulate images, or, if you're an experienced programmer, you can use Perl or PHP to access ImageMagick's convert utility.

The convert path to ImageMagick on our servers is:

/usr/bin/convert

For more information about ImageMagick and how you can use it, visit the ImageMagick website.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.