Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Can I use Internationalized Domain Names (IDNs) with my IIS 7 Windows shared hosting account?

Yes, our Windows shared hosting accounts running IIS 7 support the use of Internationalized Domain Names (IDNs) for primary domains, subdomains, and alias domains. Hosting account domains must be entered using ASCII characters. Because IDNs may contain non-ASCII characters, they must be translated with an Internationalizing Domain Names in Applications (IDNA) to ASCII algorithm that results in Punycode, an encoding syntax that uses ASCII characters to represent non-ASCII values. Punycode is also accepted for IIS virtual directory names.

Although domains and virtual directory names must be entered using ASCII format, the URLs pointing to them may use either native characters or Punycode. Directories are stored on the server using Punycode and will appear in this format when uploading through FTP clients.

For example, to set up 世界.com as the primary domain name on a Windows IIS 7 shared hosting account, you must enter its Punycode translation xn--rhqv96g.com. To create an IIS virtual directory named 平和, you can enter the Punycode translation xn--0tr53u.

Either of the following URLs can access the virtual directory default page:

http://世界.com/平和/
http://xn--rhqv96g.com/xn--0tr53u/

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.