Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Can I use PayPal with Website Builder?

Yes, you can integrate PayPal™ payment options in your Website Builder account.

You simply assign each item a single button, either Buy Now or Donate. The PayPal feature is great for small businesses. If you have little inventory with few products and no payment options, this feature is perfect.

To add a PayPal button to your Website Builder account, see Adding PayPal.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.