Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Hủy cập nhật liên hệ đang chờ xử lý

Hủy cập nhật liên hệ đang chờ xử lý cho các miền thông qua tài khoản của bạn. Việc hủy cập nhật liên hệ sẽ ngăn không cho cập nhật thông tin liên hệ của miền. Hoặc, bạn có thể phê duyệt cập nhật liên hệ để xử lý các thay đổi đang chờ xử lý.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Bạn hãy chọn miền để truy cập vào trang Cài đặt miền.
  3. Điều hướng đến cảnh báo cho biết Bạn có các cập nhật liên hệ đang chờ phê duyệt và chọn Xem ngay .
  4. Đánh dấu vào ô bên cạnh Hủy cập nhật này cho tên miền của bạn , sau đó chọn Tôi muốn Hủy cập nhật để xác nhận hủy cập nhật liên hệ.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin