Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Cancel an account change

If you started a domain account change but have changed your mind, you can cancel the account change.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. From the Domains tab in the top menu, select Pending Account Changes.
    view pending account changes
  3. Under the Pending Transfers heading, select Transfers Out.

    Note: If you're gaining the domain name, select Transfers In.

  4. Check the box next to the domain(s) you want to cancel an account change for. Or, click the check mark icon and Select All
  5. Select Cancel Transfer above your list of domains.
  6. Confirm cancellation by selecting Yes, Cancel Transfer.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.