Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Cancel Certified Domain

You can cancel or delete the Certified Domain feature you added to your domain name at any time.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Go to the Account Settings tab and select Renewals and Billing from the menu.
  3. Use the check box to select Certified Domain Registration and then click Cancel Renewal at the top of the page.
  4. Click either the Cancel Renewal button or the Delete my product link.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.