Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Cancel DNS hosting

You can cancel Hosted DNS for a domain at any time. This will remove and deactivate the zone file from your account with us, allowing you to manage DNS elsewhere.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Check the box next to the domain(s) you'll be renewing. Or, click the check mark icon and Select All.
  3. Under the DNS drop down, select Cancel Hosted DNS.
    cancel hosted dns
  4. Check the box to confirm cancellation, then select Save.
  5. Note: Please allow up to 24 hours for this process to fully complete.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.