Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Cancel my domain transfer-in

You can cancel incoming domain transfers in the Domain Manager. Incoming transfers occur when you transfer a domain name from another registrar to your account with us.

Note: EURid charges a non-refundable fee for .eu domain name transfers. Therefore, you cannot get a refund if you cancel a .eu domain name transfer.

  1. Log in to your My Products page.
  2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
  3. My products tab

  4. Click Manage All:
  5. Manage All

  6. From the Domains menu, select Transfers.
  7. Select the domain transfer you want to cancel, and then click Cancel.
  8. A confirmation message displays. Click OK.

For information about canceling outgoing transfers, see Accept or decline a transfer to another registrar.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.