Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Cancel my incoming domain transfer

You can cancel an incoming domain transfer from another registrar in our GoDaddy account. Cancelling the incoming domain transfer will keep the domain with your current registrar and does not cancel the domain itself.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. From the Domains menu, select Transfers:
    select transfers from domains menu
  3. Under the Pending Transfers heading, select Transfers In.
    transfers in or out
  4. Check the box next to the domain(s) you want to resend the email for. Or, click the check mark icon and Select All
  5. Select Cancel Transfer.
  6. Select Yes, Cancel Transfer.

You'll see a confirmation alert letting you know the incoming domain transfer has been cancelled.

Related Step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.