Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Cancel my Premium DNS account

You can cancel your Premium DNS account by downgrading to Standard DNS at any time.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. From the Account Settings menu in the upper left, select Renewals & Billing.
  3. Select Premium DNS from the list, and then click Cancel Products in the upper right.
  4. Click Confirm.

Note: If you have more than 115 records per zone file, and you downgrade to Standard DNS, you can continue to use and edit those existing records, but you can't add more records.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.