VPS & Máy chủ chuyên dụng (Trung tâm kiểm soát dịch vụ lưu trữ) Trợ giúp

Cancel my server

If you no longer need your server, you can cancel it.

Warning: Once you cancel your server, we cannot retrieve its information or restore it to your account. We recommend backing up all of your server's data before canceling.

To Cancel Your Server

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Servers, and then click Options.
  3. Click Cancel this account, and then click Cancel Account.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.