Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Cancel products in my GoDaddy account

If you no longer want a specific product in your account, you can cancel it.

  1. When signed in to your account, click Account Settings, and then click Renewals & Billing.
  2. Select the product or products you want to cancel, and then click Cancel Products.
  3. Click Confirm.

I can't find the product I want to cancel

There are certain products you cannot cancel in Renewals & Billing. Instead, you must follow the instructions in these Help articles:


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.