Cancel Protected Registration


If you want to remove Protected Registration from your domain name, how you do so depends on how long ago you purchased it and whether you have two-step verification enabled:

 • If you purchased Protected Registration more than 5 days ago, continue with the steps below if you've already enabled two-step verification in your account.
 • If you just enabled two-step verification, then you must wait 72 hours before you can cancel Protected Registration. Then continue with the steps below.
 • If you purchased Protected Registration within the last 5 days, you need to contact customer support to remove it.

Looks like you're not logged in. If you log in above (under Text Icon), we can save you a couple of steps.

 1. Go to the Domain Settings page.
 2. On the Domain Settings page, under Additional Settings, click remove Protected Registration:
  Remove Protected Registration Link
 3. Click Remove Protected Registration.
 4. We'll send you a 6-digit verification code as part of your two-step verification process. When you receive it, enter that code:
  Two Step Verification Prompt
 5. You'll receive the following notice:

Note: Some features may be unavailable while we are removing Protected Registration from your account.

More info

 • For refund eligibility, see our refund policy.
 • Canceling private registration does not cancel your domain name. For information about doing that, see Cancel my domain.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.