Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Canceling a Pending Certificate Request

If you submitted your SSL certificate request for the wrong domain name and it hasn't been issued yet, you can cancel the pending request and return the credit to your account.

To Cancel a Pending Certificate Request

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. Click SSL Certificates.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. Next to the certificate you want to use, in the Action column, click View Status.
  5. In the Certificate Details section, in the Status row, click (cancel).

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.