Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Canceling Business Registration

You can cancel the Business Registration for your domain name at any time.

To Cancel Business Registration

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Go to the Payments tab.
  3. Click Product Billing.
  4. Use the check boxes to select your Business Registration account, and then click Cancel Item.
  5. In the Cancel Selected Items window, click Confirm.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.