Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Canceling Domain Backorders and Monitoring

If you no longer want to monitor or backorder a domain name, you can cancel your Domain Backorders and Monitoring service through the Domain Manager.

To Cancel Domain Backorders and Monitoring

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In the My Products section, click Domains/Domain Manager.
  3. From Buy/Sell, select Backorders and Monitoring.
  4. Select the domain names you want to cancel.
  5. Click Remove Selected.
  6. Select Remove backorders and monitoring.
  7. Click OK twice.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.