Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Canceling Domain Listings

If you have not accepted any offers or counter offers, you can cancel the listing on GoDaddy Auctions®.

To Cancel Domain Listings

  1. Log in to GoDaddy Auctions.
  2. Hover over Selling List and select Selling.
  3. Select the domain listing you want to cancel.
  4. Click Delete to confirm you want to cancel the listing.

Note: Auctions created through Push to Auction cannot be canceled.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.