Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Canceling Your Account

If you no longer want to display an InstantPage® website for your domain name, you can easily cancel the account.

To Cancel an InstantPage Account

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Website Builder / InstantPage. Your Website Builder and InstantPage accounts display.
  3. Next to the InstantPage account you want to cancel, click Options or Upgrades.
  4. From the Overview tab, click Cancel this account.
  5. Click Cancel Account. It may take up to 24 hours before the InstantPage account is no longer associated with your domain name.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.