WordPress Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Cập nhật đơn vị tiền tệ mặc định trong WooCommerce

Từ trong bảng điều khiển WordPress, bạn có thể thay đổi đơn vị tiền tệ mặc định mà cửa hàng WooCommerce của bạn sử dụng.

  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Trong menu bên trái, chọn WooCommerce , rồi chọn Cài đặt .
  3. Đảm bảo rằng tab Chung được chọn ở menu trên cùng.
  4. Cuộn xuống phần Tùy chọn tiền tệ.
  5. Bên cạnh Đơn vị tiền tệ , chọn đơn vị tiền tệ bạn muốn sử dụng.
  6. Chọn Lưu thay đổi .

Xem thêm thông tin

  • Để biết thêm thông tin về cài đặt đơn vị tiền tệ, thêm đơn vị tiền tệ tùy chỉnh và sử dụng nhiều loại tiền tệ, hãy xem tài liệu WooCommerce .