Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Cập nhật hàng loạt cài đặt miền

Bạn có thể áp dụng các cài đặt miền như mở khóa để chuyển, gia hạn và thông tin liên hệ trên nhiều miền cùng một lúc. Đây còn được gọi là miền cập nhật hàng loạt.

 1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn hộp bên cạnh (các) miền bạn muốn cập nhật. Hoặc nhấp vào biểu tượng dấu kiểm và Chọn tất cả .
 3. Từ menu phía trên danh sách miền của bạn, chọn hành động thích hợp:
  Tùy chọn Hành động
  Gia hạn
  Cài đặt
  DNS
  Quyền sở hữu
  Chuyển tiếp
  Sắp xếp cài đặt
  Kiếm tiền
  Xuất
  Thêm nữa
 4. Điền vào các trường bắt buộc để thực hiện thay đổi. Mỗi tùy chọn sẽ có những yêu cầu riêng.
 5. Chọn Lưu để hoàn tất cập nhật.

  Lưu ý: Vui lòng chờ 2-4 giờ để mọi thay đổi có hiệu lực đầy đủ.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin

 • Tìm hiểu thêm về tên miền và các tùy chọn có sẵn để xây dựng sự hiện diện trực tuyến của bạn.