GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Cập nhật Hệ thống quản lý nội dung (CMS) của bạn

ALTEXT

Bảo mật website của bạn
Mật khẩu & 2SV | Sao lưu & khôi phục
SSL | Tường lửa | Theo dõi & quét
Thanh toán an toàn | Cập nhật CMS

Nó là gì?

WordPress, Drupal, Joomla và Magento đều là những ví dụ về Hệ thống quản lý nội dung (CMS). Đây là những thứ tuyệt vời để tạo website! Tuy nhiên, sau khi một trang được tạo, nhiều người dùng không nhận ra rằng họ cần tiếp tục cập nhật trang để giữ cho trang được an toàn.

Tại sao tôi cần nó?

CMS không khác gì thiết bị di động và máy tính. Cần cập nhật để theo kịp các mối đe dọa bảo mật mới, cải thiện hiệu suất và hơn thế nữa.

Tin tặc tìm kiếm các bản cập nhật này để xem nội dung nào dễ bị tấn công, tạo mã để khai thác và sử dụng nó trên các trang chưa cập nhật trình cắm, chủ đề hoặc phần mềm CMS. Nếu bạn không cập nhật CMS, trang của bạn sẽ dễ bị tấn công.

Tôi cần làm gì?

Websites + Marketing

Chúng tôi sẽ lo việc này để bạn có thể dành thời gian cho những việc khác.

WordPress và các hệ thống quản lý nội dung khác

Tìm hiểu cách cập nhật CMS của bạn và tìm cách nhắc nhở bản thân thực hiện cập nhật thường xuyên. Dành thời gian mỗi tháng hoặc hai tuần một lần để kiểm tra xem có bất kỳ bản cập nhật nào không và cài đặt chúng nếu có sẵn. Để giúp ghi nhớ, hãy thêm cuộc họp định kỳ vào lịch của bạn.

Cân nhắc việc thêm tường lửa vào trang của bạn. Nó có thể:

  • Tăng đáng kể tính bảo mật cho trang của bạn.
  • Giúp bảo vệ trang của bạn khỏi các cuộc tấn công hiện không có bản cập nhật để ngăn chặn chúng.
  • Bảo vệ trang của bạn trong khoảng thời gian từ khi bản cập nhật được phát hành đến khi bạn có thể cài đặt nó.

Managed WordPress

Managed WordPress là nền tảng lưu trữ được sắp xếp hợp lý, tối ưu hóa của chúng tôi để xây dựng và quản lý các trang WordPress. Khi bạn sử dụng nền tảng Managed WordPress của chúng tôi, chúng tôi sẽ giữ cho trang của bạn an toàn bằng cách đảm bảo bạn luôn sử dụng phiên bản WordPress mới nhất với tất cả các cập nhật bảo mật được áp dụng.