Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Cập nhật hồ sơ tài khoản GoDaddy của tôi

Để góp phần bảo mật tài khoản, bạn nên thường xuyên cập nhật thông tin hồ sơ tài khoản của mình. Thông tin hồ sơ bao gồm tên, tổ chức, địa chỉ email, số điện thoại và đơn vị tiền tệ mặc định của bạn.

Lưu ý: Bất cứ khi nào thay đổi thông tin hồ sơ, bạn cũng nên kiểm tra các số điện thoại thiết lập xác minh hai bước (2SV), nếu có.
  1. Truy cập GoDaddy của bạn Hồ sơ của tôi Trang Bạn có thể được nhắc đăng nhập.
  2. Dưới phần Hồ sơ của tôi, chọn thông tin bạn muốn thay đổi.
  3. Cập nhật những thông tin cần thiết, sau đó chọn Cập nhật. Các chi tiết bạn thay đổi sẽ được lưu.
    Lưu ý: Nếu bạn thay đổi email hoặc số điện thoại, chúng tôi sẽ gửi cho bạn mã xác minh. Hãy làm theo các bước để xác nhận thông tin mới.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin