Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Cập nhật PHP lên phiên bản mới nhất

Để cập nhật PHP lên phiên bản mới nhất, hãy xem bài viết áp dụng cho loại tài khoản lưu trữ của bạn:

Nhờ Dịch vụ lưu trữ thực hiện

Bạn cũng có thể để Dịch vụ lưu trữ đảm nhận việc nâng cấp PHP cho bạn. Để tìm hiểu thêm, Nhân viên hướng dẫn GoDaddy của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp.

Xem thêm thông tin