Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Cập nhật tài khoản Microsoft 365 của tôi lên Exchange

Sau khi di chuyển email, hãy chuyển tài khoản POP hoặc IMAP sang Exchange. Với Exchange, dữ liệu của bạn (thư, danh bạ và lịch) có sẵn trên tất cả các thiết bị của bạn và có thể được khôi phục từ máy chủ. Bạn sẽ nhận được email an toàn, nhanh chóng và đáng tin cậy.

Chọn chương trình email phù hợp với bạn. Để được hướng dẫn, hãy thử Trình hướng dẫn cài đặt Exchange của chúng tôi.

Di động

Android
iPhone và iPad (iOS)

Máy tính

Máy tính Mac (macOS)
Máy tính PC

Xem thêm thông tin