GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Cập nhật tài khoản Microsoft 365 của tôi lên Exchange trong Mail (iOS)

Nếu bạn đang sử dụng Microsoft 365 làm POP hoặc IMAP, dữ liệu của bạn (bao gồm thư, danh bạ và lịch) có thể không được kết nối với email của bạn và có thể bị mất nếu bạn xóa tài khoản đó. Để tránh mất mát dữ liệu và để có được email an toàn, nhanh chóng và đáng tin cậy nhất, hãy chuyển tài khoản POP hoặc IMAP của bạn sang Exchange.

 1. Mở Cài đặt iPhone hoặc iPad của bạn.
 2. Để thêm tài khoản Exchange của bạn, chạm vào Thư , sau đó chạm vào Tài khoản .
  Trong Thư, chạm vào Tài khoản
 3. Chạm vào Thêm tài khoản .
  Trong Thư, chạm vào Tài khoản
 4. Chạm vào Microsoft Exchange .
  Chạm vào Microsoft Exchange từ menu
 5. Nhập Email của bạn và Mô tả ngắn gọn (như tên công ty hoặc loại email của bạn), rồi chạm vào Tiếp theo .
  Nhập email, mô tả công ty và chạm vào Tiếp theo
 6. Chạm vào Đăng nhập để xác nhận bạn muốn sử dụng tài khoản Microsoft Exchange của mình.
  Chạm vào Đăng nhập để đăng nhập vào tài khoản Exchange của bạn
 7. Nhập Mật khẩu của bạn và chạm vào Đăng nhập . (Bạn có thể cần chọn loại tài khoản của mình là Cơ quan hoặc Trường học để tiếp tục.)
  Nhập mật khẩu email và đăng nhập

  Lưu ý: Nếu Microsoft không thể tìm thấy tài khoản của bạn, bạn có thể được yêu cầu nhập thông tin chi tiết của mình theo cách thủ công:

  Email : Địa chỉ email Microsoft 365 của bạn
  Mật khẩu : Mật khẩu email Microsoft 365 của bạn
  Máy chủ : outlook.office365.com (cái này là bắt buộc)
  Miền : Có thể để trống miền này
  Tên người dùng : Địa chỉ email Microsoft 365 của bạn

  Lưu ý: Nếu bạn quên mật khẩu email của mình, đây là cách đặt lại .

 8. Nếu quản trị viên của bạn đã bật xác thực đa yếu tố (MFA), hãy xác minh tài khoản của bạn hoặc cài đặt ứng dụng Trình xác thực .
 9. Chạm vào Tiếp theo. Bạn có thể phải chọn Đồng ý thay mặt tổ chức của bạn. Điều này cho phép Microsoft 365 và ứng dụng Mail kết hợp với nhau. Chạm vào Chấp nhận.
 10. Chạm vào Lưu . Bạn có thể quay lại và cập nhật cài đặt tại đây bất cứ lúc nào.
  Xem lại cài đặt và chạm vào lưu
 11. Nếu bạn đã sẵn sàng xóa tài khoản POP / IMAP, vẫn trong Tài khoản , hãy chạm vào tài khoản email, sau đó Xóa tài khoản , rồi đến Xóa khỏi iPhone của tôi .

Email của bạn hiện đã được thiết lập làm tài khoản Exchange!

Xem thêm thông tin