Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Cập nhật thông tin liên hệ cho các miền có bảo vệ

Thay đổi thông tin liên hệ cơ bản cho các miền của bạn với chế độ Bảo vệ Đầy đủ hoặc Tối đa để thay đổi chi tiết liên hệ của người đăng ký, quản trị, kỹ thuật hoặc thanh toán. Tất cả các miền đủ điều kiện được đăng ký với GoDaddy đều có thông tin liên hệ miền tự động thay thế trên WHOIS bằng các chi tiết proxy từ nhà cung cấp dịch vụ bảo mật của chúng tôi, Domains By Proxy & reg ;. Việc thay đổi thông tin liên hệ sẽ không hiển thị những chi tiết đó trong thư mục WHOIS trừ khi bạn thay đổi cài đặt hiển thị trên miền của mình.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Bạn vui lòng tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Bạn hãy chọn miền để truy cập vào trang Cài đặt miền.
    chọn miền
  3. Trong phần Thông tin liên hệ, chọn Sửa.
  4. Thay đổi thông tin liên hệ của bạn nếu cần. Bỏ chọn Sử dụng cho tất cả các loại liên hệ để chỉnh sửa thông tin trên mỗi tab cho các loại liên hệ riêng lẻ.
  5. Chọn Lưu để cập nhật thông tin liên hệ của bạn.
  6. Xác minh danh tính của bạn. Chúng tôi sẽ gửi mã xác minh qua SMS hoặc ứng dụng trình xác thực nếu bạn đã bật xác minh 2 bước (2SV) trong ít nhất 72 giờ. Nếu không, hãy chọn Gửi mật khẩu và chúng tôi sẽ gửi mật khẩu một lần đến địa chỉ email của người đăng ký của bạn.
Bắt buộc: Nếu thông tin liên hệ của bạn được đặt thành hiển thị và bạn đã cập nhật tên , họ , tổ chức hoặc địa chỉ email của người đăng ký, bạn sẽ cần phê duyệt những thay đổi đó .

Có thể mất đến 48 giờ để thông tin mới của bạn hiển thị trên cơ sở dữ liệu WHOIS .

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin

  • Sử dụng xác minh 2 bước để bảo vệ toàn bộ tài khoản GoDaddy của bạn.
  • Đảm bảo bạn đã bật tự động gia hạn để tiếp tục đăng ký miền mà không bị gián đoạn.