Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Cập nhật thông tin liên hệ của tôi cho các miền được đặt hàng sẵn

Thực hiện cập nhật liên hệ cho mọi đơn hàng đặt sẵn miền đang hoạt động để đảm bảo thông báo được gửi đúng cách. Bạn cũng sẽ có thể xem chi tiết về một miền được đặt hàng sẵn trên trang chính.

 1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền GoDaddy của bạn. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn .)
 2. Chọn Mua & Bán , sau đó là Đơn hàng đặt sẵn và Giám sát .
  chọn mua và bán từ menu
 3. Chọn hộp bên cạnh (các) miền bạn sẽ chỉnh sửa.
 4. Chọn Liên hệ phía trên danh sách miền của bạn.
 5. Chỉnh sửa hoặc hoàn thành các mục sau:
  • (Tùy chọn) Tổ chức : tổ chức của liên hệ. Nếu thông tin về tổ chức được nhập, hãy chọn Tôi xác nhận rằng tổ chức được chỉ định sẽ là ....
  • First name và Last name : tên và họ của liên hệ.
  • Quốc gia : quốc gia nơi liên hệ cư trú.
  • Địa chỉ 1 và 2, Thành phố, Tiểu bang, Mã zip : địa chỉ đường phố, thành phố, tiểu bang và mã zip của người liên hệ.
  • Số điện thoại : số điện thoại của người liên hệ.
  • (Tùy chọn) Số fax : số fax của liên hệ.
  • Địa chỉ email : địa chỉ email của người liên hệ.
 6. Chọn OK .
 7. Bạn sẽ thấy một thông báo xác nhận rằng các thay đổi của bạn đã được gửi và các cập nhật sẽ được xử lý trong vòng vài phút, sau đó chọn OK .

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin