Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Cập nhật trình cắm trong bảng điều khiển WordPress của bạn

Cập nhật các trình cắm của bạn lên phiên bản mới nhất để đảm bảo khả năng tương thích với các bản phát hành WordPress mới và để làm cho trang của bạn an toàn hơn.

Cảnh báo: Bạn nên luôn sao lưu trang của mình trước khi cập nhật.
  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Trong menu bên trái, chọn Bảng điều khiển > Cập nhật .
  3. Cuộn xuống phần Trình cắm.
  4. Chọn hộp kiểm cho các trình cắm bạn muốn cập nhật, sau đó chọn Cập nhật Trình cắm.

Lưu ý: Nếu bạn có trình cắm cao cấp hoặc trình cắm tùy chỉnh không thể cập nhật từ bảng điều khiển WordPress, hãy thử cập nhật trình cắm của bạn bằng FTP .

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin