WordPress Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Cập nhật WordPress trong bảng điều khiển

Cập nhật WordPress lên phiên bản mới nhất sẽ cải thiện hiệu suất và bảo mật cho trang của bạn. Bạn có thể cập nhật lên phiên bản mới nhất từ bảng điều khiển WordPress. Hướng dẫn dưới đây dành cho các website chạy trên cPanel, Plesk, VPS hoặc Máy chủ chuyên dụng.

Cảnh báo: Bạn nên luôn sao lưu trang của mình trước khi cập nhật.
  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Ở góc trên cùng bên trái của bảng điều khiển, nếu có thông báo rằng đã có phiên bản WordPress mới, hãy chọn Vui lòng cập nhật ngay .
  3. Lưu ý: Nếu bạn không thấy thông báo, trang của bạn đang chạy trên phiên bản WordPress mới nhất.

  4. Chọn Cập nhật ngay . Trang WordPress của bạn sẽ được đưa vào Chế độ bảo trì cho đến khi cập nhật xong. Sau khi cập nhật, Chế độ bảo trì sẽ tự động tắt.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin