GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Cập nhật WordPress với FTP

Nếu bạn không thể đăng nhập vào bảng điều khiển WordPress, bạn có thể cập nhật WordPress lên phiên bản mới nhất thông qua FTP. Bạn có thể sử dụng bất kỳ ứng dụng FTP nào, nhưng chúng tôi khuyên dùng FileZilla . Bằng cách làm theo các bước dưới đây, bạn sẽ chỉ cập nhật các tập tin cốt lõi WordPress và các trình cắm và chủ đề đi kèm với phiên bản WordPress đó theo mặc định. Các trình cắm và chủ đề bạn đã cài đặt theo cách thủ công sẽ không thể thay đổi hoặc cập nhật và bạn sẽ phải cập nhật chúng theo cách thủ công.

Cảnh báo: Bạn nên luôn sao lưu trang của mình trước khi cập nhật.
Lưu ý: Nếu trang của bạn đang sử dụng dịch vụ lưu trữ WordPress được quản lý, trang sẽ luôn có phiên bản WordPress mới nhất, vì vậy bạn sẽ không thể thay đổi phiên bản theo cách thủ công.
 1. Tải về phiên bản WordPress mới nhất cho máy tính của bạn.
 2. Giải nén tập tin trên Windows hoặc macOS .
 3. Kết nối với dịch vụ lưu trữ của bạn bằng cách dùng FTP.
 4. Trong phần Trang từ xa của FileZilla, hãy tìm thư mục có trang WordPress của bạn.
 5. Trong phần Trang cục bộ của FileZilla, tìm thư mục có phiên bản WordPress mới nhất được giải nén trên máy tính cục bộ của bạn.
 6. Trong phần Trang cục bộ của FileZilla, nhập thư mục có phiên bản WordPress mới nhất, sau đó nhập thư mục wordpress .
  Lưu ý: Các phần Trang từ xa và Trang cục bộ giờ nên chứa các tập tin và thư mục tương tự bắt đầu bằng wp- , như wp-admin , wp-content , wp-includes , wp-active.php , v.v.
 7. Kéo và thả tất cả các tập tin và thư mục từ phần Trang cục bộ vào phần Trang từ xa .
 8. Nếu được nhắc, hãy chọn Ghi đèChỉ áp dụng cho hàng đợi hiện tại rồi chọn OK .
 9. Sau khi tải lên hoàn tất, hãy đăng nhập vào WordPress .
 10. Nếu được nhắc, hãy chọn Cập nhật cơ sở dữ liệu WordPress .
 11. Chọn Tiếp tục .

WordPress của bạn hiện đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất.

Xem thêm thông tin