Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

CashParking® Trợ giúp

Khám phá CashParking®
Tìm hiểu về CashParking® và cách bạn có thể kiếm tiền với các miền không sử dụng
Tùy chọn thanh toán CashParking®
Thiết lập và quản lý tài khoản người nhận thanh toán của bạn để được thanh toán