Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Câu hỏi thường gặp về chuyển tên miền

Lệnh Chuyển và Thay đổi tài khoản khác nhau như thế nào?

Lệnh thay đổi tài khoản của tên miền sẽ chuyển tên miền từ tài khoản này sang tài khoản khác, trong cùng một nhà đăng ký. Lệnh chuyển tên miền sẽ chuyển tên miền từ nhà đăng ký này sang nhà đăng ký khác.

Thời điểm sử dụng lệnh thay đổi tài khoản

Sử dụng lệnh thay đổi tài khoản trong các tình huống sau:

  • Bạn muốn chuyển tên miền của mình sang một tài khoản khác thuộc nhà đăng ký hiện tại. Ví dụ: bạn bán tên miền cho một người khác có tài khoản tại nhà đăng ký hiện tại của bạn.
  • Bạn cần thay đổi địa chỉ email liên hệ cho tên miền và không có quyền truy cập vào tài khoản sở hữu miền đó. Ví dụ: tài khoản chứa tên miền thuộc về một cựu nhân viên.

Nếu bạn có quyền truy cập vào tài khoản — Khởi tạo lệnh thay đổi tài khoản của tên miền thông qua Trình quản lý miền. Để biết thêm thông tin, xem Chuyển miền sang tài khoản GoDaddy khác.

Nếu bạn không có quyền truy cập vào tài khoản — Hoàn thành Biểu mẫu chuẩn bị yêu cầu thay đổi tài khoản/cập nhật email. Để biết thêm thông tin, xem Gửi một Mẫu thay đổi Tài khoản/Cập nhật Email.

Thời điểm sử dụng lệnh chuyển

Sử dụng lệnh chuyển tên miền trong các tình huống sau:

  • Bạn bán tên miền cho một người khác sử dụng dịch vụ của nhà đăng ký khác.
  • Bạn đổi nhà đăng ký và muốn chuyển tên miền của mình sang tài khoản ở đó.

Quá trình chuyển tên miền có thể kéo dài tối đa bảy ngày.

Để chuyển tên miền từ nhà đăng ký khác sang chúng tôi, hãy bắt đầu quá trình này trong tài khoản của bạn tại đây. Để biết thêm thông tin, xem Chuyển miền của tôi cho GoDaddy.

Nếu bạn muốn chuyển tên miền từ chúng tôi sang nhà đăng ký khác, quá trình này sẽ bắt đầu ở nhà đăng ký mới. Xem Chuyển miền của tôi khỏi GoDaddy để biết thêm thông tin.

Tôi sẽ làm gì sau khi khắc phục sự cố với lệnh chuyển của mình?

Sau khi khắc phục sự cố với lệnh chuyển miền, bạn cần bắt đầu lại các lệnh đó (thêm thông tin).

Tôi có thể gửi mã ủy quyền cho tên miền đã hết hạn qua email không?

Có. Nếu bạn chuyển tên miền đã hết hạn sang nhà đăng ký khác, thì bạn có thể gửi mã ủy quyền đến địa chỉ email của người liên hệ quản trị (quản trị viên) chừng nào tên miền đã hết hạn còn trong giai đoạn ưu đãi gia hạn. Sau khi tên miền chuyển sang trạng thái mua lại từ cơ quan đăng ký, thì bạn không thể chuyển tên nữa. Hãy xem Nhận mã ủy quyền để chuyển miền của tôi khỏi GoDaddy để biết các hướng dẫn.

Nếu bạn có tên miền .au, thì chúng tôi sẽ gửi mã ủy quyền đến địa chỉ email của người liên hệ người đăng ký của bạn.

Tôi có thể chuyển tên miền đã hết hạn không?

Có. Bạn có thể chuyển tên miền đã hết hạn nếu tên này vẫn còn trong giai đoạn ưu đãi gia hạn của nhà đăng ký. Giai đoạn ưu đãi thay đổi tùy theo nhà đăng ký và theo đuôi miền mở rộng. Tuy nhiên, sau khi tên miền chuyển sang trạng thái mua lại từ cơ quan đăng ký, thì bạn không thể chuyển tên nữa.

Khi chuyển tên miền trong giai đoạn ưu đãi gia hạn, bạn có hai lựa chọn:

  • Bạn có thể gia hạn tên miền, rồi khởi tạo lệnh chuyển với nhà đăng ký mới của bạn.
  • Bạn có thể nhận mã ủy quyền (nếu được yêu cầu) cho tên miền đã hết hạn, rồi khởi tạo lệnh chuyển với nhà đăng ký mới của bạn.

Dành cho tên miền được đăng ký với chúng tôi

Nếu tên miền của bạn được đăng ký với chúng tôi, thì bạn có thể sử dụng Khôi phục Tên miền đã hết hạn để gia hạn tên miền. Nếu tên miền không được liệt kê trên trang Khôi phục miền đã hết hạn, thì điều đó có nghĩa là tên này đã chuyển sang trạng thái mua lại từ cơ quan đăng ký, bạn không thể gia hạn và chuyển tên đó nữa.

Bạn cũng có thể hỏi Nhận mã ủy quyền để chuyển miền của tôi khỏi GoDaddy để nhận mã ủy quyền cho nhà đăng ký mới của bạn.

Dành cho tên miền được đăng ký ở nơi khác

Nếu tên miền của bạn được đăng ký ở nơi khác, hãy liên hệ với nhà đăng ký hiện tại của bạn để biết các hướng dẫn gia hạn hoặc để nhận mã ủy quyền. Sau đó, khởi tạo lệnh chuyển với chúng tôi. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chuẩn bị chuyển tên miền đến GoDaddyChuyển miền của tôi cho GoDaddy.

Nếu bạn không chuyển hoặc gia hạn tên miền đã hết hạn của mình trong giai đoạn ưu đãi gia hạn, thì nhà đăng ký hiện tại của bạn có thể giải phóng tên miền vào thời điểm gần cuối giai đoạn ưu đãi gia hạn.

LƯU Ý: Nếu bạn không gia hạn tên miền trước khi giai đoạn ưu đãi kết thúc, thì bạn có thể mất tên đó vào tay người đăng ký khác.

Làm cách nào để tôi nhận mã ủy quyền để chuyển tên miền của mình cho bạn?

Nếu bạn chuyển tên miền sang chúng tôi, thì bạn có thể cần mã ủy quyền (còn được gọi là mã EPP hoặc khóa chuyển) từ nhà đăng ký hiện tại của bạn.

Một số nhà đăng ký hiển thị mã ủy quyền trong tài khoản của bạn ở đó, còn một số khác lại gửi mã, khi có yêu cầu, đến địa chỉ email của người liên hệ quản trị cho tên miền của bạn. Nếu bạn có tên miền .au, thì chúng tôi sẽ gửi thông tin liên quan đến lệnh chuyển đến địa chỉ email của người liên hệ người đăng ký của bạn.

Hãy liên hệ với nhà đăng ký hiện tại của bạn để nhận mã ủy quyền.

Một số phần mở rộng tên miền, chủ yếu là tên miền cấp cao nhất dạng mã quốc gia (ccTLD), không yêu cầu có mã ủy quyền.

Để biết thêm thông tin, xem Chuyển miền của tôi cho GoDaddy.

Nếu tôi không có mã ủy quyền cho lệnh chuyển của mình thì sao?

Bạn phải lấy được mã ủy quyền từ nhà đăng ký ban đầu. Nếu bạn chưa có ngay, đừng lo lắng. Bạn luôn có thể cung cấp mã đó cho chúng tôi sau khi đã gửi yêu cầu chuyển. Để biết thêm thông tin, xem

.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.