Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Câu hỏi thường gặp về GDPR

GDPR là gì?

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) là luật của Liên minh châu Âu nhằm bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư cho tất cả công dân và cư dân EU. GDPR quy định cách các công ty - trong đó có GoDaddy - có thể xử lý dữ liệu cá nhân tại EU. GDPR sẽ có hiệu lực vào 25/05/2018. Để xem bản mô tả đầy đủ GDPR là gì cũng như GoDaddy tuân thủ GDPR như thế nào, vui lòng đọc kỹ GDPR là gì?

Ai sẽ chịu ảnh hưởng?

Quy định này sẽ ảnh hưởng đến cách thức GoDaddy xử lý dữ liệu của khách hàng sống tại EU. Ngoài ra, người dùng tại một số quốc gia được chuyển hướng đến website của GoDaddy cho một thị trường khác vì họ sử dụng cùng ngôn ngữ và tiền tệ (ví dụ: khách hàng tại Morocco sử dụng website GoDaddy cho Pháp). Các khách hàng này sẽ được coi như cùng đối tượng với khách hàng EU, vì vậy, thông tin của họ nói chung sẽ được xử lý theo cùng những yêu cầu trong GDPR. Để xem danh sách các quốc gia chịu ảnh hưởng, vui lòng vào Danh sách quốc gia chịu ảnh hưởng của GDPR.

WHOIS là gì?

WHOIS là một dịch vụ được ủy quyền của ICANN, cung cấp thông tin cơ bản về miền đã đăng ký, chẳng hạn như thông tin liên hệ của chủ sở hữu miền, tính sẵn dùng của miền và công ty đăng ký miền.

Dữ liệu WHOIS được truy cập như thế nào?

Dữ liệu WHOIS thường được chuyển đến người dùng cuối bằng các cổng web chuyên dụng hoặc thông qua một cơ chế tự động, hay còn gọi là "Điểm truy cập cổng 43". Trong khi các cổng web, chẳng hạn như https://whois.godaddy.com, có thể bảo vệ khỏi hành vi thu thập dữ liệu bằng CAPTCHA và các phương pháp xác thực trên nền web khác, cơ chế Điểm truy cập cổng 43 không có các bảo vệ đó và dễ bị thu thập dữ liệu miền hàng loạt tự động, dẫn tới việc khách hàng của chúng tôi nhận được thư rác và cuộc gọi tự động.

GDPR sẽ ảnh hưởng thế nào đến tính sẵn dùng và khả năng truy cập vào dữ liệu WHOIS?

Để đảm bảo tuân thủ GDPR và các luật về quyền riêng tư hiện hành khác trên toàn cầu, GoDaddy bắt buộc phải hạn chế cả việc đăng tải lẫn quyền truy cập vào dữ liệu WHOIS.

  • Điểm truy cập cổng 43
  • Ngoài việc thiếu khả năng bảo mật cần thiết và thích đáng, Cổng 43 thúc đẩy khả năng thu thập dữ liệu hàng loạt không giới hạn và vượt quá mọi mục đích sử dụng hoặc mục đích hợp pháp. Vì các lý do này, GoDaddy sẽ giới hạn dữ liệu được đăng tải tại Điểm truy cập cổng 43 để chỉ bao gồm thông tin kỹ thuật về miền cùng với Tiểu bang/tỉnh và Quốc gia của người liên hệ miền.

  • https://whois.godaddy.com của GoDaddy
  • Đối với các miền chịu ảnh hưởng của GDPR (xem danh sách ở trên), chỉ thông tin kỹ thuật về miền, Quốc gia của người đăng ký và Tiểu bang/Tỉnh, Tổ chức của người đăng ký mới được trả về. GoDaddy sẽ tiếp tục đăng tải đầy đủ dữ liệu WHOIS về miền cho những người khác (trừ khi họ sử dụng dịch vụ quyền riêng tư hoặc proxy để bảo vệ dữ liệu cá nhân).

Làm thế nào để liên hệ với những Người đăng ký có dữ liệu không được đăng tải trong WHOIS?

GoDaddy đã tạo ra một mẫu trên nền web làm cơ chế để liên hệ với chủ sở hữu tên miền đã đăng ký. Khi GDPR có hiệu lực vào ngày 25/05, khi có yêu cầu tìm kiếm WHOIS trên https://whois.godaddy.com, sẽ có tùy chọn để liên hệ với người đăng ký thông qua mẫu trên nền web, mẫu này sẽ được gửi đến người đăng ký dưới dạng email.

Làm thế nào để truy cập vào dữ liệu WHOIS để hỗ trợ cuộc điều tra Thực thi pháp luật?

Với những miền có WHOIS không chịu ảnh hưởng từ GDPR, bạn có thể tìm thấy dữ liệu liên hệ đầy đủ bằng cách truy cập vào https://whois.godaddy.com. Nếu kết quả WHOIS hiển thị Domains By Proxy là người đăng ký, vui lòng truy cập vào Chính sách về trát hầu tòa với Domain By Proxy để biết cách tiến hành. Với những miền có hồ sơ WHOIS chịu ảnh hưởng bởi các quy tắc của GDPR, kể từ 25/05, vui lòng liên hệ với whoisrequests@GoDaddy.com.

Nếu tôi sống trong một khu vực được bảo vệ và tôi vừa mua Domains By Proxy thì sao?

Nếu bạn đã mua Domain By Proxy trong vòng 30 ngày tính đến 25/05/2018, bạn sẽ đủ điều kiện được hoàn tiền toàn bộ nếu quyết định hủy dịch vụ. Nếu chọn duy trì Domain By Proxy, bạn sẽ được nâng cấp lên sản phẩm bảo mật và quyền riêng tư nâng cao mà không mất thêm phí. Email kèm theo thông tin chi tiết hơn sẽ được gửi đến bạn vào khoảng hoặc đúng ngày 25/05.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.