Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Câu hỏi thường gặp về sao lưu

Sao lưu trang web là dịch vụ chúng tôi cung cấp để giúp khách hàng sao lưu trang của mình thông qua FTP hoặc SFTP. Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về dịch vụ này.

Hỏi: Tôi đã thay đổi mật khẩu FTP của mình, bây giờ không sao lưu được.

Trả lời: Chỉ cần cập nhật mật khẩu FTP của bạn trong bảng điều khiển sao lưu.

Hỏi: Có giới hạn kích thước của tập tin sao lưu không?

Trả lời: Chúng tôi có giới hạn kích thước là 4 GB mỗi tập tin.

Hỏi: Quy trình sao lưu diễn ra như thế nào?

Trả lời: Khi bạn đăng ký sao lưu trang web lần đầu tiên, chúng tôi sẽ sao lưu toàn bộ website của bạn. Sau đó, chúng tôi xác định các tập tin mới và thay đổi hàng ngày và chỉ sao lưu những nội dung thay đổi thêm đó để tạo bản sao lưu hàng ngày đầy đủ cho bạn.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng Sao lưu trang web nếu website của tôi được lưu trữ bởi một công ty khác GoDaddy không?

Trả lời: Có. Bạn sẽ cần cung cấp thông tin FTP của bạn, nhưng chúng tôi có thể sao lưu website của bạn khi website được lưu trữ ở một nơi khác.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.