Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Câu hỏi thường gặp về Đấu giá

GoDaddy Đấu giá là gì?

GoDaddy Đấu giá là nơi dành cho người mua và người bán tên miền. Khi người bán muốn niêm yết bán miền, GoDaddy Đấu giá thu một tỷ lệ phần trăm trong giá bán khi miền đó được bán. Bất cứ lúc nào, người bán cũng có thể thêm một trong những tính năng tùy chọn để tăng khả năng hiển thị của miền được niêm yết. Ngoài chi phí gia hạn một năm được thêm vào một số giao dịch mua miền nhất định, hiện tại người mua không phải trả phí tại GoDaddy Đấu giá.

Lưu ý: Vui lòng truy cập vào trang Đấu giá miền của GoDaddy để xem thông tin định giá.

Tôi có thể theo dõi đấu giá trên thiết bị di động được không?

Có. Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp một ứng dụng miễn phí có tên là Nhà đầu tư GoDaddy, cho phép bạn theo dõi các phiên đấu giá trong thời gian thực ngay trên thiết bị di động. Với ứng dụng Nhà đầu tư, bạn có thể đặt giá trong các phiên đấu giá miền hết hạn và xem ngay lập tức rằng liệu bạn là người đặt giá cao nhất hay bạn đã bị trả giá cao hơn. Xem lịch sử đặt giá trong phiên đấu giá, xem các phiên đấu giá hết hạn trên danh sách theo dõi và đặt giá proxy. Để cài đặt ứng dụng, xem iOS: Cài đặt GoDaddy Investor hoặc Android: Cài đặt GoDaddy Investor.

Thị trường mua bán lại miền là gì?

Thị trường mua bán lại miền là thị trường thứ cấp cho các giao dịch tên miền. Thị trường này cung cấp cho người đăng ký cơ hội đăng ký một tên miền đã được đăng ký hoặc sắp hết hạn.

Có một số cách để đăng ký tên miền thông qua thị trường mua bán lại miền: qua đấu giá, từ người đăng ký khác hoặc thông qua dịch vụ ủy thác quản lý giao dịch giữa hai bên.

Tên miền được đấu giá

Khi thời hạn đăng ký tên miền kết thúc, tên miền đó sẽ quay trở lại cơ quan đăng ký. Trước khi các tên miền giá trị hết hạn và quay trở lại cơ quan đăng ký, các nhà đăng ký (như chúng tôi) sẽ cố gắng bán tên miền thông qua phiên đấu giá. Điều này mang đến cho những người mua quan tâm cơ hội đặt giá mua tên miền đó trước khi tên miền quay trở lại cơ quan đăng ký và được đăng ký theo cách thức thông thường.

Người đăng ký miền cũng có thể bán tên miền của mình thông qua phiên đấu giá. Những người đăng ký này được gọi là nhà đầu tư miền. Họ là những chuyên gia tìm kiếm tên miền chi phí thấp và bán để kiếm lời.

Giao dịch giữa những người đăng ký

Nếu bạn quan tâm đến một tên miền đã đăng ký nhưng tên miền đó không bán thông qua đấu giá, bạn có thể sử dụng một dịch vụ tìm cách mua tên miền đó cho bạn.

Dịch vụ môi giới miền của chúng tôi sẽ chỉ định đại lý cho bạn, đại lý này sẽ làm việc để liên hệ với người đăng ký hiện tại và thương lượng giao dịch. Dịch vụ này được thiết kế để bảo vệ bạn và đảm bảo rằng tiền và tên miền được trao đổi khi thực hiện thỏa thuận.

Đẩy sang đấu giá là gì?

Đẩy sang đấu giá là một tính năng trong GoDaddy Đấu giá cho phép bạn chuyển đổi danh mục tên miền từ Chào giá/Chào giá cạnh tranh sang Đấu giá công khai trong 7 ngày.

Khi bạn được chào giá mua một tên miền, bạn có thể chấp nhận chào giá, từ chối chào giá, đưa ra chào giá cạnh tranh hoặc đẩy danh mục đó sang đấu giá. Nếu bạn quyết định đẩy danh mục Chào giá/Chào giá cạnh tranh của mình sang đấu giá, thì chào giá của người mua sẽ trở thành giá mua khởi điểm trong Phiên đấu giá công khai 7 ngày. Vì chúng tôi chuyển đổi chào giá sang mời đặt giá, nên bạn không thể hủy danh mục đó hoặc thêm giá tối thiểu sau khi Đẩy sang đấu giá.

Khi bạn Đẩy sang đấu giá, các thành viên GoDaddy Đấu giá khác có thể đặt giá mua danh mục đó. Để giúp cho việc theo dõi dễ dàng hơn, ID danh mục sẽ không thay đổi.

Nếu có nhiều chào giá cho một danh mục khi bạn Đẩy sang đấu giá, giá đặt mua cao nhất sẽ trở thành giá khởi điểm và chúng tôi sẽ hủy tất cả chào giá đang chờ xử lý. Chúng tôi sẽ thêm tên miền vào Danh sách theo dõi cho từng thành viên đưa ra chào giá, thông báo cho họ về việc thay đổi và cung cấp liên kết đến phiên đấu giá.

Chốt miền đã hết hạn của GoDaddy Đấu giá là gì?

Chốt miền đã hết hạn của GoDaddy Đấu giá là tùy chọn "mua ngay" trong 5 ngày đối với các phiên đấu giá tên miền đã hết hạn vừa kết thúc. Chốt là cơ hội cuối cùng để bạn sở hữu các tên miền tốt đã hết hạn với giá chạm đáy (phí chốt và phí đăng ký) trước khi chúng tôi trả lại tên miền đã hết hạn cho cơ quan đăng ký. Quá trình này là một phiên đấu giá ngược, trong đó giá sẽ giảm hàng ngày.

Tùy chọn này sẽ được áp dụng sau khi phiên đấu giá 10 ngày thông thường kết thúc. Mọi phiên đấu giá tên miền đã hết hạn không được đấu giá thành công sẽ tham gia vào quá trình chốt.

Tại sao tôi không thắng phiên đấu giá?

Có ba lý do chính khiến bạn không thắng được phiên đấu giá:

 1. Nếu người bán đặt giá tối thiểu và phiên đấu giá kết thúc mà không đáp ứng mức giá khởi điểm này, thì tên miền sẽ không bán cho người đặt giá cao nhất. Để thắng được phiên đấu giá có giá tối thiểu, bạn phải đáp ứng hoặc vượt qua giá tối thiểu đó.

  Lưu ý: Bạn có thể biết liệu người bán đã đặt giá tối thiểu hay chưa nhưng bạn không thể xem giá đó.

 2. GoDaddy Đấu giá có thể kéo dài thời gian đấu giá để cho phép người mua tiềm năng có cơ hội đặt giá. Nếu có nhiều người đặt giá vào những phút cuối của phiên đấu giá, bạn có thể thua một trong những người đặt giá này.

  Lưu ý: Biểu tượng đồng hồ sẽ hiển thị bên cạnh những miền được gia hạn thời gian đấu giá.

 3. Người đăng ký ban đầu quyết định gia hạn tên miền.

Tôi có thể giữ miền đã đăng ký ở nơi hiện tại và vẫn niêm yết miền đó tại GoDaddy Đấu giá không?

Trên GoDaddy Đấu giá, bạn có thể bán các miền được đăng ký với bất kỳ nhà đăng ký nào. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển miền đó cho chúng tôi, như vậy miền sẽ được gia hạn thêm một năm vào thời hạn đăng ký hiện tại.

Tôi có thể bán tên miền trên nhiều website không?

Bạn có thể chào bán tên miền đồng thời trên GoDaddy Đấu giá và các trang khác, nếu bạn niêm yết miền đó dưới dạng Chào giá/Chào giá cạnh tranh hoặc Chào giá/Chào giá cạnh tranh với loại đấu giá Mua ngay.

Nếu bạn niêm yết bán miền dưới dạng đấu giá công khai, bạn chỉ có thể niêm yết miền đó qua GoDaddy Đấu giá. Vào cuối phiên đấu giá, người đặt giá cao nhất sẽ giành được miền. Nếu bạn đấu giá miền trên GoDaddy Đấu giá trong khi cung cấp miền này trên các trang khác, như vậy bạn đã vi phạm Điều khoản dịch vụ chung mà bạn đã đồng ý khi thiết lập danh mục GoDaddy Đấu giá .

Tôi có thể gia hạn thời gian cho danh mục của mình không?

Không. Bạn không thể gia hạn thời gian đấu giá được niêm yết trên GoDaddy Đấu giá. Tuy nhiên, nếu có nhiều người đặt giá vào những phút cuối của phiên đấu giá, GoDaddy Đấu giá có thể kéo dài thời lượng của phiên đấu giá để cho phép những người mua tiềm năng có cơ hội đặt giá cho miền đó trước khi phiên đấu giá kết thúc.

Vì sao miền của tôi lại 'Đang chờ xem lại'?

Để duy trì chất lượng và tính toàn vẹn của thị trường cho các thành viên của chúng tôi, miền này hiện đang được xem xét khả năng đủ điều kiện tham gia GoDaddy Đấu giá. Miền của bạn sẽ được xử lý trong vòng 1-2 ngày làm việc. Lý do khiến miền của bạn không đủ điều kiện có thể là nhưng không giới hạn ở những lo ngại tiềm năng về nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu miền.

Người bán chuyển tên miền sang tài khoản của người mua bằng cách nào?

Sau khi giao dịch bán tên miền hoàn tất trong GoDaddy Đấu giá, người bán phải chuyển tên miền sang tài khoản của người mua. Phương thức chuyển tên miền và người phải bắt đầu việc chuyển nhượng này phụ thuộc vào tài khoản của người bán và người mua:

 • Nếu người mua và người bán có tài khoản tại các nhà đăng ký khác nhau, thì người mua (người đăng ký mới) phải bắt đầu việc chuyển nhượng tên miền. Phương thức này sẽ chuyển tên miền từ nhà đăng ký này sang một nhà đăng ký khác và, đối với hầu hết tên miền cấp cao (TLD), bao gồm một năm gia hạn thêm vào thời hạn đăng ký hiện tại. Nếu bạn là người mua, hãy liên hệ với nhà đăng ký để biết thêm thông tin về việc bắt đầu chuyển nhượng. Để biết thông tin về việc chuyển nhượng đến và đi khỏi GoDaddy, xem Chuẩn bị chuyển tên miền đến GoDaddyChuyển miền của tôi khỏi GoDaddy.
 • Nếu cả người mua và người bán đều có tài khoản GoDaddy thì người bán phải bắt đầu việc thay đổi tài khoản. Phương thức này, còn được gọi là chuyển người đăng ký, sẽ chuyển tên miền sang một tài khoản khác tại cùng một nhà đăng ký. Ngày hết hạn tên miền sẽ không thay đổi vì thay đổi tài khoản không bao gồm việc gia hạn đăng ký.

  Lưu ý: Đối với các giao dịch có giá từ US$4999,99 trở xuống, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện thay đổi tài khoản thay cho người bán (sau khi chúng tôi xác minh số tiền). Nếu chúng tôi không thể hoàn thành việc di chuyển, thì người bán phải bắt đầu. Khu vực Giành được của người mua và khu vực Đã bán của người bán cho biết trạng thái của việc chuyển nhượng. Nếu trạng thái cho biết Gửi email cho người bán hoặc Gửi email cho người mua thì chúng tôi không thể hoàn tất việc di chuyển.