Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

CDN là gì?

A Content Delivery Network(CDN) is a network of servers that deliver content. The purpose of the CDN is to cache and more quickly serve static content based on the geographical location between the origin server and the user making the request. This means when someone in Japan visits your website hosted in the United States, it will load just as fast as a website hosted in Japan.

Các lợi ích của việc sử dụng CDN là:

 • Cải thiện tính khả dụng và dự phòng của nội dung - Lưu lượng truy cập khối lượng lớn hoặc lỗi phần cứng có thể gây ra thời gian ngừng hoạt động cho trang của bạn, CDN phân phối tải để trang của bạn có thể xử lý nhiều lưu lượng truy cập hơn và chịu được lỗi phần cứng tốt hơn so với một máy chủ gốc duy nhất.
 • Cải thiện thời gian tải - Người dùng được cung cấp nội dung từ Điểm Hiện diện (PoP) về mặt địa lý gần với họ hơn so với máy chủ gốc, có nghĩa là thời gian tải trang của bạn nhanh hơn.
 • Tăng cường bảo mật - CDN có thể tăng cường bảo mật bằng cách giảm thiểu các cuộc tấn công Từ chối Dịch vụ Phân tán (DDoS), ngăn chặn các vụ tấn công lỗ hổng bảo mật và ngăn chặn các cuộc tấn công chống lại các trang đăng nhập trang của bạn và hơn thế nữa.

Không phải tất cả CDN đều giống nhau, một số có URL Vùng và những CDN khác có URL Tùy chỉnh. Sự khác biệt giữa chúng có thể được nhìn thấy khi xem nguồn cho trang của bạn, vốn hầu hết đều mang tính thẩm mỹ. Các khác biệt là:

 • CDN với URL vùng đi kèm với WordPress được quản lý Pro +.
  • Một CDN với URL vùng sử dụng URL mặc định cho nội dung được lưu trong bộ nhớ đệm như ảnh bằng cách sử dụng cấu trúc sau:
    https://secureservercdn.net/ip_address/temp_domain/wp-content/uploads/year/month/image_name.jpeg    
   
   Ví dụ: https://secureservercdn.net/192.168.1.x/coolexample.com/wp-content/uploads/2019/06/qtq80-1024x380.jpeg
  • Zone URL CDN are less expensive to run and maintain so are typically offered as a free or limited use addition to another product.
 • CDN có URL tùy chỉnh đi kèm với Bảo mật Website Cao cấp và Cốt yếu.
  • CDN có URL tùy chỉnh sẽ sử dụng miền của trang cho nội dung được lưu trong bộ nhớ đệm như ảnh bằng cách sử dụng cấu trúc sau:
    https://domain/wp-content/uploads/year/month/image_name.jpeg    
   
   Ví dụ: https://coolexample.com/wp-content/uploads/2019/06/qtq80-1024x380.jpeg
  • CDN có URL tùy chỉnh thường là một tùy chọn hoặc nâng cấp cao cấp.

Whether you're using a Zone URL CDN or a Custom URL CDN to cache the static elements of your website, a CDN can improve your click through rates since slow loading websites are often abandoned before they load.

Xem thêm thông tin